ՎԱԳՐԻԴԱՎ ՍՊԸ
ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱԳՐԻԴԱՎ ՍՊԸ
ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈ
ՒՆ

Պիկային հզորություն՝ 35 կՎտ
Տարեկան արտադրողականություն՝ 53,000 կՎտժ
Տարեկան խնայողություն՝ 2,700,000 դրամ
Արևային ՖՎ վահանակնե՝ SWISS SOLAR (Շվեյցարիա)
Քանակը՝ 64 հատ 545 Վտ
Արևային  ինվերտոր՝ SOFAR SOLAR, 50 կՎտ